آرشیو دسته: گزارش‌ها

آغاز دور دوم و خزانی واکسین پولیو در هرات؛ طالبان در نقاط ناامن مانع تطبیق واکسین میشوند!

دومین دور خزانی برنامه واکسین پولیو در هرات آغاز شد. قرار است، 654 هزار 580  کودک زیر پنج سال، در این ولایت، واکسین دریافت کنند. عبدالحکیم تمنا، رئیس اداره صحت عامه هرات اما می گوید که در دور اول این...ادامه