آرشیو دسته: ندای معراج
صلح بدون حضور زنان ممکن است؟

انتقاد زنان از حضور کم‌رنگ شان در روند گفتگوهای صلح

به رغم آنکه تلاش‌ها برای تامین صلح از سال‌ها بدینسو بی نتیجه باقی مانده است، اما اقشار و گروه‌های مختلف کشور برای دست یافتن به این خواست همگانی، دست از تلاش بر نداشته اند. از سال‌ها بدینسو...ادامه