آرشیو دسته: ندای معراج

به رغم آنکه تلاش‌ها برای تامین صلح از سال‌ها بدینسو بی نتیجه باقی مانده است، اما اقشار و گروه‌های مختلف کشور برای دست یافتن به این خواست همگانی، دست از تلاش بر نداشته اند. از سال‌ها بدینسو نشست‌ها و گفتگوهای متعددی برای بدست آوردن صلح از زاویه‌های مختلف برگزار شده است. نهاد مطالعات زنان برای […]