آرشیو روز: فوریه 27, 2018
خشونت‌های خانوادگی مهم‌ترین عامل مشکلات روحی

مشکلات روحی دردِ پنهان که رو به افزایش است

ضبط صوتم را از کیف در آوردم و خواستم با دختری مصاحبه کنم که به گفتۀ پایوازش وضع روحی مناسبی نداشت. با لبخند پیش رفتم و خواستم گفتگو کنم اما او از گفتگو انکار کرد و خواهش من و دکتورش را...ادامه