آرشیو روز: فوریه 20, 2018
بادغیس نشینان در انتظار پروژه‌های حیاتی این ولایت

آیا گرۀ کور سرک حلقوی لامان – قیصار باز خواهد شد؟

بادغیس ولایتِ نسبتاً دور افتاده و به شدت محروم در غرب کشور است که شهروندان این ولایت بیش از یک دهه، صبورانه و مظلومانه در انتظار اجرایی شدن وعده‌های رهبران حکومت در مورد بادغیس نشسته اند. باوجود...ادامه