یافته های پژواک نشان می‌دهد که افراد زورمند در ولسوالی نهرین ولایت بغلان، کار یک شرکت قراردادی استخراج زغال سنگ را به تعلیق درآورده اند و سالانه ١٢۶ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی به جای بودجۀ دولت، به جیب های شخصی می‌رود. این معدن، در منطقه چنارک ولسوالی نهرین ولایت بغلان موقعیت داشته و از […]

یافته های پژواک نشان می‌دهد که افراد زورمند در ولسوالی نهرین ولایت بغلان، کار یک شرکت قراردادی استخراج زغال سنگ را به تعلیق درآورده اند و سالانه ١٢۶ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی به جای بودجۀ دولت، به جیب های شخصی می‌رود.

این معدن، در منطقه چنارک ولسوالی نهرین ولایت بغلان موقعیت داشته و از دو سال گذشته به اینسو، استخراج غیرقانونی در آن جریان دارد.

طبق تحقیقات پژواک، روزانه حدود ١۵ موتر زغال سنگ، به طور غیرقانونی و غیرفنی از این معدن استخراج می شود، که پول آن را گروه های مسلح غیرمسئول و افراد زورمند محلی به دست می آورند.

باشندگان محل می گویند که افراد مسلح غیرمسئول، از هر موتر ۱۰ هزار افغانی به نام مالیه می گیرند.

قرارداد استخراج این معدن در سال ۱۳۹۱،  به شرکتی به نام هاشمی گروپ داده شد که کمپنی یادشده، با هزینه چند میلیون دالر، معدن را بطور فنی برای استخراج آماده کرد؛ اما طی دو سال گذشته افراد زورمند این منطقه، جلو استخراج معدن یادشده را گرفته و کندنکاری های غیرقانونی و خودسرانه را در آن آغاز کرده اند.

معدن چنارک توسط افراد قدرتمند استخراج می شود:

محب الله کارمند این معدن، به پژواک گفت که از دو سال گذشته به اینطرف، استخراج غیرقانونی در این معدن جریان دارد.

وی گفت: “در گذشته نیز استخراج غیرقانونی انجام می شد؛ اما دو سال است که زورمندان، شرکت اصلی را به کار نمی گذارند و کندنکاری های خودسرانه را انجام می دهند.”

طبق معلومات وی، در سال ١٣٩١ قرارداد استخراج این معدن، با کمپنی هاشمی گروپ امضا شد، که برخی کارهای اولیه را انجام داد؛ اما بعداً توسط افراد زورمند متوقف شد.

محب گفت که از این معدن، روزانه ١۵ موتر زغال سنگ بار می گردد، که پول آن حدود یک میلیون افغانی می شود.

وی افزود: “همۀ این پول ها به جیب های زورمندان و مقامات دولتی می رود که به یک نام و دیگر نام، در این معدن شریک هستند.”

امیر محمد باشنده قریۀ نزدیک به معدن گفت که هر شب، چندین موتر زغال سنگ از معدن چنارک، به مناطق بورکه و بغلان مرکزی انتقال داده می شود.

وی گفت: “زغال سنگ، از طرف روز از معدن منتقل نمی شود تا کسی ببیند، ساکنان منطقه در روز کندنکاری می کنند، موترها را بارگیری می کنند و در تاریکی شب، افراد زورمند آنها را همراهی می کنند، موترهای آنها را از چک پاینت های پولیس می گذرانند، و از هر موتر ۱۰ هزار افغانی پول اخذ می کنند.”

مقامات دولتی ذیربط، نیز استخراج غیرقانونی در معدن چنارک را تایید می کنند.

حاجی محمد عزیزی ولسوال نهرین، گفت از زمانی که شرکت قراردادی، کار خود را در معدن چنارک توقف داده، افراد زورمند شروع به استخراج و قاچاق زغال سنگ به مناطق دیگر کرده اند.

وی گفت که معدن زغال سنگ چنارک، مدتی پیش تحت کنترل دولت بود؛ اما امسال کاملاً تحت کنترل افراد مسلح غیرمسئول می باشد که بر بخشی از آن طالبان نیز کنترول دارند.

به اساس معلومات او، از این معدن موترهای پر از زغال سنگ، از طرف شب از راه هایی به مرکز بغلان، ولایت های کندز و تخار انتقال می گردد که تحت کنترل دولت نمی باشد.

در همین حال، انجنیر شاه محمد فیض زاد رئیس معادن بغلان، نیز استخراج غیرقانونی معدن چنارک را تایید کرد و گفت که این موضوع را با وزارت در میان گذاشته است.

وی افزود: “من وزارت را از این موضوع خبر کرده ام و گفته ام که ​​اقدام جدی انجام دهد، بیش از ۵۰ مکتوب برای آن ارسال کرده ام.

پژواک، همچنین کاپی های برخی مکاتیب ارسال شده توسط این اداره در مورد معدن چنارک به اداره های مختلف دولتی را نیز دریافت کرده است.

این ریاست بتاریخ ٢٨ ماه سرطان سال ١٣٩٩، از طریق یک مکتوب به مقام ولایت بغلان اطلاع داده است، که استخراج غیرقانونی در معدن زغال سنگ چنارک، جریان دارد.

همچنان، این ریاست به تاریخ ١۶ سنبله سال ١٣٩٩، در یک مکتوب به قوماندانی امنیۀ بغلان گفته بود که در معدن چنارک، کندنکاری غیرقانونی جریان دارد، زغال آن بطور قاچاقی به مناطق دیگر انتقال می شود که باید جلو آن گرفته شود.

در همین حال ریاست معادن بغلان، به تاریخ ٢۶ سرطان سال ١٣٩٩، در یک مکتوب به وزارت معان نوشته است که گروپ هاشمی، از یک سال بدینسو امور استخراج در معدن چنارک را متوقف کرده و منجر به استخراج غیرقانونی شده؛ در این مورد به مقام ولایت و قوماندانی امنیه نیز اطلاع داده است تا برای متوقف کردن آن اقدام کنند.

فیض زاد رئیس معادن بغلان، علاوه کرد که قرارداد استخراج یک تن زغال سنگ، با گروپ هاشمی، به ١١۵٠ افغانی انجام شده بود.

وی گفت که این شرکت همچنین، ١١٧ میلیون افغانی به دلیل استخراج زغال سنگ قرضدار هم است.

وی تاکید کرد که حکومت باید زمینه کار را برای شرکت آماده سازد، تا بتواند هم قرضه را بازپرداخت نماید و هم استخراج را دوباره آغاز کند.

از سوی دیگر، عزیزالله غروال سخنگوی وزارت معادن، به پژواک گفت که شرکت قراردادی، پیش از اینکه وزارت را در جریان بگذارد، امور کندنکاری در معدن را متوقف کرده است.

وی گفت: “شرکت، کار در آن را متوقف کرد، ما را در جریان نگذاشت، به همین دلیل معدن را از دست دادیم.”

وی همچنین تایید کرد که استخراج غیرقانونی در معدن چنارک جریان دارد که پول آن، به جای خزانه دولت به جیب های شخصی می رود.

غروال، بدون ارایه جزئیات بیشتر گفت که برخی اقدامات برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی این معدن، انجام شده است.

شرکت قراردادی: افراد مسلح غیرمسئول بر معدن حاکم بودند؛ به همین خاطر کار کندنکاری آن باقی مانده است.

ذبیح الله یادگار مسئول اداری و مالی شرکت قراردادی هاشمی گروپ، به پژواک گفت که هاشمی گروپ، در معدن چنارک، پنج میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است.

اما او گفت: “افراد مسلح غیر مسئول به کارگران ما حمله می کردند، تجهیزات ما را به غارت می بردند؛ اما مقامات امنیتی به آنها چیزی نمی گفتند؛ همین بود که امور کندنکاری در معدن متوقف شد.”

وی همچنین مکاتیبی را با پژواک در میان گذاشت که در مورد تهدیدات امنیتی و دیگر مشکلات، به اداره های مربوطه معلومات داده شده است.

به گفته وی، گروپ هاشمی قرارداد یک تن زغال سنگ از معدن چنارک را با ١١۵٠ افغانی، به مدت ۱۰ سال با دولت امضا کرده بود.

وی گفت: “اگر این مشکلات نمی بود، ما به راحتی می توانستیم طی یک سال، ١١٠ هزار تن زغال سنگ را از معدن استخراج کنیم.”

وی گفت که اگر حکومت به آنها زمینه را مساعد کند، حاضراند تا بار دیگر کندنکاری را در معدن آغاز کنند.

ذبیح الله احساس معاون والی بغلان، به پژواک گفت که حکومت، تلاش های چشمگیری را برای محافظت از منابع ملی و منابع طبیعی، انجام داده است.

وی افزود که برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن زغال سنگ چنارک، به زودی یک گروه کاری تشکیل خواهد شد.

احمد جاوید بشارت سخنگوی قوماندانی امنیه بغلان، گفت که استخراج غیرقانونی در معدن زغال سنگ ولسوالی نهرین جریان دارد؛ اما کسی نمی تواند زغال سنگ را به طور آشکار انتقال بدهد.

وی افزود: گرچه ما نیروی ویژه ای برای محافظت از معدن نداریم؛ اما پولیس در این مورد ساکت نیست؛ چندین بار موترهای پر از زغال سنگ را توقیف کرده و به اداره های مربوطه سپرده است.

نتیجه گیری:

به اساس اسناد به دست آمده و اظهارات یادشده، کندنکاری های غیرقانونی در معدن چنارک، از سوی زورمندان جریان دارد. اگر قرارداد بین شرکت و حکومت در نظر گرفته شود، سالانه ١١٠هزار تن زغال سنگ از این معدن استخراج می شود، پس با این حساب؛ اگر یک تن زغال سنگ به ١١۵٠ افغانی شود، ١١٠هزار تن آن، ١٢۶۵٠٠٠٠٠ افغانی می شود، که این پول در حال حاضر به جای خزانۀ دولت، به جیب های افراد مسلح غیرمسئول و قدرتمندان واریز می گردد.

قابل یادآوری است که علاوۀ بر معدن بغلان، استخراج غیرقانونی و غیرفنی در دیگر معادن کشور نیز جریان دارد، که مردم در مورد شکایت کرده و خواستار جلوگیری از آن شده اند.

دسته بندی: گزارش تحقیقی, همه, ویژه برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد