آرشیو دسته: برنامه‌ها

در برنامۀ جستار از داغ‌ترین رویدادهای جهان، منطقه و افغانستان، با تحلیل اشخاص مشهور سیاسی با خبر شوید و نظر بدهید. در برنامۀ امروزی، روی اهداف و فعالیت داعش در افغانستان، واکنش دولت در مقابل این گروه و راهکارهای دولت برای جلوگیری از فعالیت گروه داعش، با مهمان برنامه، آقای داود عرفان استاد علوم سیاسی […]