آرشیو دسته: جستار

نقش پاکستان در روند صلح افغانستان نقشی پررنگ است. بارها رهبران حکومت افغانستان به این اهمیت اشاره کرده‌اند و کلید صلح افغانستان را در کویته و اسلام آباد دانسته‌اند. اما سوال اصلی این است که اهداف پاکستان در افغانستان چیست؟ پاکستان در پی چه چیزی است؟ آیا سیاست پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده است؟ […]

در برنامۀ جستار از داغ‌ترین رویدادهای جهان، منطقه و افغانستان، با تحلیل اشخاص مشهور سیاسی با خبر شوید و نظر بدهید. در برنامۀ امروزی، روی اهداف و فعالیت داعش در افغانستان، واکنش دولت در مقابل این گروه و راهکارهای دولت برای جلوگیری از فعالیت گروه داعش، با مهمان برنامه، آقای داود عرفان استاد علوم سیاسی […]