آخرین اخبار سایت

رونق کار فروشگاه های آنلاین در هرات!

ظهور شبکه های اجتماعی در افغانستان؛ بر تجارت های کوچک تاثیر بسزائی گذاشته است. اینجا در هرات، کار فروشندگان آنلاین، به لطف شیوع کرونا و البته رو آوردن مردم به شبکه های اجتماعی رونق گرفته است. با...ادامه

شکایت از برق و بندش جاده ها، پای مسئولان اداره برشنا و ترافیک را به مقام ولایت کشاند!

با سرد  شدن هوا، گراف شکایت ها از بندش جاده ها و پرچوی های برق افزایش یافته است؛ مشکلاتی که هر سال مهمان هرات است و تاکنون چاره ی اساسی ای برای آن سنجیده نشده است. این شکایت ها امروز پای مسئولان...ادامه